Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Đàn bà từng đổ vỡ, dặm thêm phấn hồng, tô đỏ thêm son, kiêu hãnh với đời…