Medonthan- Buông


Bài thơ một thành viên gửi về hội mẹ đơn thân, nói về cuộc sống gia đình không thể chịu đựng được với người chồng không tôn trọng mình. Và một từ đơn giản nói lên tất cả ” Buông

Hôm nay anh ngồi đó.
Với lá đơn trên tay.
Tao sẽ kí cho mày.
Osin không biết nhục
Giờ còn đòi ly hôn
Ừm em sẽ nhớ câu này
Và nhớ những gì anh nói
Rằng anh lấy em về
Để làm đỉ cho anh
Làm osin thấp hèn
Muốn sống trong nhà nay
Mày không có quyền nói
Cuộc sống tao tao lo
Mày không cần quan tâm
Những lời anh nói đó
Nghe mà nhói con tim
Mỗi tháng anh đưa 1 triệu
Nào tiền ăn cả nhà
Tiền mua sửa cho con
Tiền đi thăm đi mừng
Em chia nào có đủ
Thế mà anh còn trách
Sao mày tiêu lắm thế
Ở nhà chăm con nhỏ
Chưa có việc đi làm
Rồi anh nói một câu
Ăn bám tao mày không nhục
Anh đi chơi với gái
Em nào được phép nói gi
Nói một câu anh đánh
Thế là đành lặng câm
Giờ mệt mỏi quá ròi
Em muốn thoát khỏi anh
Người chồng chung chăn gối
15THANG trôi quá
Ôm con mà thao thức
Sao số phận hẩm hiu
Xin lỗi con con nhé
Mẹ con mình cùng đi
Bắt đầu cuộc sống mới
Nơi đó không có cha
Con đùng buồn con nhé
Vì có mẹ đây rồi
Yêu con nhất trên đời
Tạm biệt người chồng cũ.

#cfsmedonthan