Luật ly hôn gia đình: Nguyên tắc phân chia tài sản


Medonthan – Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người và là môi trường quan trọng để hình thành nên nhân cách tốt. Thế nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, không phải hạnh phúc luôn được bền vững sau khi kết hôn. Do nhiều trở ngại và bất đồng trong quá trình sống chung mà hiện nay, các vụ án ly hôn ở nước ta diễn ra ngày càng nhiều, dù điều đó hẳn không ai muốn.

Để giải quyết một cách ổn thỏa trong sự êm thấm, bình đẳng giữa vợ chồng, luật ly hôn gia đình về các thủ tục ly hôn đã có những quy định chung trong việc phân chia tài sản. Đây là cơ sở để những bất đồng không nên có xảy ra trong gia đình.

Nguyên tắc phân chia tài sản trong các vụ án ly hôn

 

Luật ly hôn gia đình: Nguyên tắc phân chia tài sản

 

Căn cứ Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000: Trong trường hợp vợ chồng khi ly hôn thì việc chia tài sản khi ly hôn theo các nguyên tắc sau:

1. Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thoả thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.

2. Việc chia tài sản chung được giải quyết theo các nguyên tắc sau đây:

a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.

Luật ly hôn gia đình: Nguyên tắc phân chia tài sản

3. Việc thanh toán nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng do vợ, chồng thỏa thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Pháp luật chuyên về vụ án ly hôn cũng như các nguyên tắc phân chia tài sản trong các vụ án ly hôn được đưa ra nhằm nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Medonthan theo luatsuthudo

Comments are closed.