Trang chủ » Confessions » Mẹ -Tình yêu và con, Nơi không bao giờ tồn tại sự hận thù!