Trang chủ » Confessions » Khi ở với nhau đã tổn thương nhau thì khi bỏ nhau còn gây thù chuốc oán thêm để làm gì?