Anh chỉ quay về khi anh cần bàn tay nắm giữ


Cho đến giờ phút này khi anh yên ổn bên người mới anh vẫn trách tôi là do tôi nên vợ chồng không ở được với nhau, bao năm nuôi con rồi quay về khi anh cần bàn tay nắm giữ. Cả thiên hạ chửi tôi ngu nhưng tôi vẫn muốn vì con mà cho anh cơ hội nữa.

Những khó khăn từ hai bàn tay trắng, sự trả giá cho những sai lầm tôi vẫn mong muốn anh trưởng thành để gia đình được trọn vẹn, để mẹ già có chỗ dựa khi mệt mỏi. Vậy mà anh vẫn vậy, tôi đẻ 6 tháng là từng đó thời gian anh tính toán xem bỏ mẹ con tôi thế nào.

Anh không về bỏ mặc mẹ con tôi xoay sở dù tôi mổ cấp cứu tí mất cả mẹ lẫn con. Anh trách tôi đủ điều nhưng đã bao giờ anh quay lại xem anh đối xử với tôi như thế nào chưa. Tôi sai khi tin anh, sai khi chìa bàn tay này cho anh nắm rồi khi anh có tiền, anh có những thứ anh muốn anh ruồng bỏ mẹ con tôi .

Để bây giờ đứa lớn học lớp 2, đứa bé được 6 tháng anh quay về đòi con, anh bảo anh nuôi được trong khi đẻ xong anh không đưa tiền nuôi con cho tôi. Anh mặc tôi tự xoay sở, mặc tôi tự lo lắng tất cả, rồi anh đi ở với người đàn bà khác. Anh bảo người ta tử tế, người ta không như mọi người nói, đúng đi với anh thì tử tế rồi anh quay lại đổ vấy cho tôi mọi lỗi lầm. Không sao hết, tôi chỉ bảo anh đưa tiền nuôi con để tôi lo lắng, cho chúng nó chứ có bảo anh quay về đâu. Không phải tôi không giữ chồng mà tôi hiểu chồng tôi thế nào, nên tôi buông tay.

Còn anh, có mỗi bài chia rẽ đấy anh sử dụng hết lần này đến lần khác  anh đòi nuôi con, anh tuyên bố thừa khả năng nuôi nó, sao có vài triệu cho chúng anh cũng tiếc không đưa. Tôi chán lắm rồi, anh bảo có nhiều bạn ngoài Toà lắm, sẽ làm đơn ra toà đòi con, được gặp nhau ngoài đấy cho thoải mái nhé.
Những lúc này đây vừa mệt mỏi, vừa chán nản, rồi sẽ đi về đâu ?

Cfsmedonthan

Comments are closed.

%d bloggers like this: