Nhiều lúc không cố được nữa, nước mắt cứ rơi thôi

Mình hiện tại chưa phải mẹ đơn thân, nhưng tương lai thì có lẽ sẽ như vậy.Mình muốn kể với

Read more

Thương con, thương cho phận mình bạc bẽo

Cuộc sống của người phụ nữ thật bạc bẽo. Em lấy chồng tới nay được 4 năm, 3 năm có

Read more

Con trẻ nó đã biết gì mà họ nỡ buông lời khinh miệt

Mấy nay em tức mà không biết nói cùng ai. Thật không tin là trên đời này lại có con

Read more

Người mình thương bằng cả sinh mệnh lại lại là người tổn thương mình nhất.

Có lẽ  chẳng ai tin được người mình thương bằng cả sinh mệnh lại có thể tổn thương mình. Nếu

Read more