Từng cột mốc thai nhi phát triển như thế nào?

Medonthan – Từng cột mốc thai nhi phát triển như thế nào? Mặc dù không thấy được sự phát triển

Read more

Giai đoạn phát triển của thai nhi: Một ngày của bé trong bụng mẹ

Medonthan – Theo dõi từng giai đoạn phát triển của thai nhi, mẹ có thắc mắc một ngày của bé

Read more

12 việc cần làm để tránh tổn hại đến phát triển não của thai nhi

Medonthan – Khi mang thai, những cơn ốm nghén, sự thay đổi đến chóng mặt về cảm xúc… có thể

Read more