Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Tin tức » Tuyên bố không cần đàn ông, nữ diễn viên Việt Trinh thấy đời thanh thản khi làm mẹ đơn thân