Chọn chồng như chọn son, chọn thỏi mình cần hơn là thỏi mình thích!

Medonthan – Chọn chồng như chọn son, chọn thỏi mình cần hơn là thỏi mình thích! Hãy chọn một người

Read more

Lấy chồng, hãy tìm một người thật xứng đáng để sau này không phải nói “Giá như”

Medonthan – Lấy chồng, hãy tìm một người thật xứng đáng để sau này không phải nói “Giá như”. Cuộc

Read more

Gửi anh người em từng gọi bằng chồng !

Medonthan – Gửi anh người em từng gọi bằng chồng ! Nếu hôm đó anh không ném vào mặt em

Read more

Sau hôn nhân phụ nữ vẫn lãi được đứa con, còn chị chỉ nhận được cay đắng

Medonthan – Chị ôm nỗi hận ra đi, chị khóc cho số phận trái ngang, cay đắng của mình. Sau

Read more