Thai 40 tuần chưa chuyển dạ, mẹ phải làm gì?

Singlemum – Một thai kỳ bình thường kéo dài khoảng 40 tuần, nhưng không ít mẹ thai 40 tuần chưa

Read more

Dấu hiệu trước khi sinh trong vòng 24 giờ

Singlemum – Đối với phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ thì những dấu hiệu trước khi sinh con chắc

Read more

Nhận biết dấu hiệu chuyển dạ thật và chuyển dạ giả

Singlemum – Những thai phụ mang thai lần đầu thường cho rằng mình sẽ nhận biết được dấu hiệu chuyển

Read more

Dấu hiệu trước khi sinh mẹ cần biết

Singlemum – Vào giai đoạn cuối của thai kỳ, dấu hiệu trước khi sinh con tạo nên cảm xúc của

Read more