Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”Medonthan – Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”? Đôi lúc, câu nói vô tình của bạn khiến mẹ đơn thân bật khóc bởi nó chạm đến vết thương lòng đang đóng băng trong hiện tại.

Bất cứ người phụ nữ khi quyết định trở thành mẹ đơn thân, họ đều sẵn sàng làm mọi thứ một mình. Và để đi đến quyết định đó, họ đã phải suy nghĩ rất nhiều và cực dũng cảm để thực hiện.

Bởi họ biết trên con đường chông gai ấy là trăm nỗi vất vả chất chồng, là dị nghị của xã hội và xót xa hơn là đứa con ngây thơ cần tình thương của cha.

Thế nên, xin đừng làm tổn thương những “single mom” bằng những câu nói vô tình dưới đây:

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Những câu nói mà mẹ đơn thân “dị ứng”

Medonthan Theo Congluan

Comments are closed.