Xin lỗi con vì mẹ đã từng là người mẹ tồi

Gửi con trai của mẹ! Mới đó mà con sắp 1 tuổi. Gần tới ngày con tròn 1 tuổi thì

Read more

Con trẻ nó đã biết gì mà họ nỡ buông lời khinh miệt

Mấy nay em tức mà không biết nói cùng ai. Thật không tin là trên đời này lại có con

Read more