Sinh thường hay sinh mổ: Sinh mổ lần 2 cần lưu ý những gì?

Singlemum – Sinh thường hay sinh mổ còn tuỳ thuộc vào cơ địa của mỗi người? Nếu đã sinh mổ

Read more

Cân nhắc sinh thường hay sinh mổ

Meodonthan – Trong khi sinh thường được xem là cách sinh nở tự nhiên và ít biến chứng, lựa chọn

Read more

Trẻ sinh thường có lợi thế gì?

Medonthan – Theo thời gian, tỷ lệ sinh mổ ngày càng tăng, đặc biệt là ở những thành phố lớn.

Read more