Tật xấu kinh điển của mẹ Việt là quá thương con

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” – bất kể người phụ nữ nào cũng thương con

Read more