Chán ‘phở’ thèm ‘cơm’, quay về ‘cơm’ đã cháy

Medonthan – Chán ‘phở’ thèm ‘cơm’, quay về ‘cơm’ đã cháy. Cơm đã cháy, cũng không còn thơm như ngày

Read more

Cô cố mà chịu đựng, đến bao giờ tôi cảm thấy đủ thì tôi sẽ ly hôn

Medonthan – Không thể chịu đựng thêm được nữa, Lan bảo chồng ly hôn nhưng Hùng nhất định không chịu.

Read more