Thai 39 tuần ra dịch nhầy màu trắng có phải dấu hiệu sắp sinh?

Singlemum – Thai 39 tuần ra dịch nhầy màu trắng có phải dấu hiệu sắp sinh? Khi đang mang thai

Read more

Dấu hiệu sắp sinh trước vài ngày mẹ cần lưu ý

Singlemum – Dấu hiệu sắp sinh trước vài ngày mẹ như thế nào? Những ngày cuối thai kỳ, mẹ nào cũng đầy

Read more

Dấu hiệu sắp sinh trước 2 tuần

Medonthan – Dấu hiệu sắp sinh trước 2 tuần tất cả các mẹ bầu đều có những dấu hiệu thay

Read more

Dấu hiệu sắp sinh trước 1 tuần

Medonthhan – Dấu hiệu sắp sinh trước 1 tuần chính xác nhất mà các mẹ cần phải biết là những

Read more