Thai 40 tuần chưa chuyển dạ, mẹ phải làm gì?

Singlemum – Một thai kỳ bình thường kéo dài khoảng 40 tuần, nhưng không ít mẹ thai 40 tuần chưa

Read more