Buông bỏ những thứ không xứng đáng đi rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc

Medonthan – Buông bỏ những thứ không xứng đáng đi rồi bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc…Có một câu nói

Read more

Hãy cứ vui lên đi, mất chồng thôi mà đâu phải là mất tất cả đâu mà sợ.

Medonthan – Hãy cứ vui lên đi, mất chồng thôi mà đâu phải là mất tất cả đâu mà sợ.

Read more

Hãy mạnh dạn buông bỏ những thứ không thuộc về mình

Medonthan – Người ta cứ sợ đau nhưng không hề biết rằng, nỗi đau dai dẳng bấy lâu nay họ

Read more