9 cột mốc phát triển quan trọng của bé

Medonthan – Những năm tháng đầu đời của trẻ luôn mang đến nhiều bất ngờ và vui sướng cho những

Read more

Tóm tắt biểu đồ tăng trưởng của trẻ từ 0 – 3 tuổi

Medonthan – Biểu đồ tăng trưởng của trẻ cho thấy các em bé phát triển với tốc độ khác nhau,

Read more

Biểu đồ tăng trưởng của trẻ sơ sinh

Medonthan – Biểu đồ tăng trưởng cân nặng của trẻ sơ sinh: Thông thường trong 3 tháng đầu đời, trẻ

Read more

Biểu đồ tăng trưởng của trẻ

Medonthan – Biểu đồ tăng trưởng của trẻ được dùng khắp nơi trên thế giới. Mặc dù ở mỗi nước

Read more