Đối với tôi, Tết chỉ là nỗi buồn và những giọt nước mắt

Medonthan – Đối với tôi, Tết chỉ là nỗi buồn và những giọt nước mắt… Ngày Tết, khi mọi người

Read more

Thà ở vậy nuôi con chứ không nên ép mình sống với một kẻ bội bạc

Medonthan – Phụ nữ à, thà ở vậy nuôi con chứ không nên ép mình sống với một kẻ bội

Read more

Gương đã vỡ rồi nhặt lại làm gì cho tay chảy máu

Medonthan – Gương đã vỡ rồi nhặt lại làm gì cho tay chảy máu … Tình yêu là chuyện của

Read more