Cách tính cân nặng và chiều cao chuẩn

Medonthan – Cách tính cân nặng và chiều cao thế nào cho chuẩn? Nếu yếu tố di truyền ảnh hưởng 23%

Read more

Cân nặng của bé

Medonthan – “Cân nặng của bé bao nhiêu là đạt mức trung bình và hợp lý?” luôn là câu hỏi

Read more

Chuẩn cân nặng của bé: Làm sao để biết bé có thiếu cân hay không?

Medonthan – Có nhiều yếu tố cần được cân nhắc khi đánh giá chuẩn cân nặng của bé. Có phải

Read more