Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo


Singlemum – Bảng chi tiết chỉ số siêu âm thai theo tuần và từng ngày – Chắc chắn bà mẹ mang thai nào cũng quan tâm đến các chỉ số của thai nhi (cân nặng, chiều dài xương đùi, xương cánh tay, chu vi vòng đầu vòng bụng…) nhỉ, mình chụp và up để các mẹ tiện theo dõi và tra cứu nhé!

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Bảng chi tiết các chỉ số thai nhi theo tuần và từng ngày mẹ nên tham khảo

Singlemum tổng hợp