Ảnh mẹ đơn thân Mỹ Hạnh đẹp rạng ngời bên con trai


Em chỉ muốn nhắn nhủ vs moi người rằng đừng bao giơ nghĩ rằng mình cô đơn va thiếu vắng người đàn ônh trong cuộc đời mình. Vì bây giờ bên cạnh mình là người đàn ônh bé nhỏ này. Chỉ luôn tồn tại 1 t.y mãnh liệt và không bao gio có hồi kết.

Hạnh phúc nào hơn khi sau ngay lam viêc mệt mỏi vê đến nhà thi câu ta chạy lại ôm mẹ và nói con iu mẹ lắm mẹ ơi. Thương nhiều lắm mẹ ơi…chợt nghĩ mẹ đơn thân không khổ chỉ khổ la do mình đã cố chịu đựng va sn răng minh co thê thay đổi được 1 con người không bao giờ hương vê mình trong ngân ấy năm… Đên giờ  quay vê muốn hối lỗi thi muộn rồi. Cho e gui lơi đên hội. Các ch cư hay cư hp vs nhưng j đã xảy ra. K ai chọn lựa đc nhưng điều se xảy ra vs mình. Nhưng minh se chọn được cách đối diện va tôn tại cùng nó. Bây giờ đây em thây e mạnh mẽ đên lạ….

[envira-gallery id=”19279"]

 

Ảnh NVCC

Gửi phản hồi