Trang chủ » Confessions » Người mình thương bằng cả sinh mệnh lại lại là người tổn thương mình nhất.