Trang chủ » Confessions » Người cũ ngỏ ý “tặng một đứa con”: Nhận hay không nhận?