Trang chủ » Confessions » Nếu đàn bà chọn cách ra đi thì đó là bởi vì cuộc hôn nhân đã trở thành vô nghĩa.