Trang chủ » Confessions » Gửi bố yêu quý! Lần đầu và cũng là lần cuối con gọi bố như vậy.