Trang chủ » Confessions » Dù thế giới này có thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có Mẹ đồng hành cùng Con.