Đàn bà làm mẹ đơn thân, là chọn con thay vì một cuộc đời khác

Đàn bà làm mẹ đơn thân, là chọn con thay vì một cuộc đời khác. Là chọn cho mình một

Read more      
 
 

Với đàn bà, yêu thương là bản năng, còn buông bỏ mới là bản lĩnh.

Đàn bà, phải sống thế nào để nắm được thì phải buông được, yêu được thì phải chia tay được,

Read more      
 
 

Đàn bà chọn nhầm người, buông không được, ở cũng không xong…

Cứ ngỡ đã chọn được người ở cùng mình cả một đời, ai ngờ, lại nhận ra mình chọn nhầm

Read more      
 
 

Cái chữ “Tình” khiến cho đàn bà say đắm cũng khiến cho đàn bà đau

Cái chữ “Tình” khiến cho đàn bà say đắm cũng khiến cho đàn bà đau. Đàn bà một khi yêu

Read more      
 
 

Đàn bà đơn thân phải có một cái đầu tỉnh táo

Đàn bà mình có khôn lanh bao nhiêu nhưng không bằng một người đàn ông khi anh ta đã có

Read more