Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Tin tức » Singlemum – Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn, Nam Kỳ Lục tỉnh xưa: cô Ba Trà [Kim Tuyến]