Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Tin tức » Người mẫu Hồng Quế: ‘Từ khi làm mẹ đơn thân, tôi biết hi sinh, lắng nghe và chịu đựng hơn’