Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Tin tức » Mẹ đơn thân ở Nhật Bản khó khăn nghiêm trọng trong việc nuôi dưỡng con.