Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Tin tức » Diễn viên Việt Trinh: từ bây giờ đến nhắm mắt lìa đời cũng không đủ tự tin để chung sống vợ chồng cùng một người đàn ông khác