Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Với đàn ông, dù là kẻ có vợ hay chưa có vợ đều coi chúng tôi là 1loại đàn bà dễ dãi nhất vì.. .