Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Nhiều phụ nữ Việt Nam ngậm đắng nuốt cay mà không dám phản kháng. Vì sao?