Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Đàn bà có ai ngu dại mà đi đau khổ mãi vì một người đàn ông tệ bạc với mình cơ chứ.