Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Bức thư của người mẹ đơn thân ung thư viết cho con trai trước khi qua đời: Các bạn có mẹ có cha, thương con côi cút nghĩ mà xót đau