Trang chủ » Diễn đàn mẹ đơn thân » Suy ngẫm » Thất bại chỉ là khi thành công bị trì hoãn mà thôi.