Bí quyết mẹ đơn thân nuôi con không một lần đến bệnh viện


Một năm mười ngày rồi.
Nuôi con không một viên thuốc, không ghé bệnh viện bao giờ vì chịu khó đọc học sách. Vì lúc bầu khó khăn về đủ đường (vật chất-tinh thần) nhưng không tập trung vào đó mà chỉ cố gắng trang bị cho mình kiến thức vs nghề làm mẹ. Quả ngọt là con khoẻ mạnh, mẹ không tốn tiền sữa, không tốn công đến lui bệnh viện dù chỉ một lần trong một năm qua.
Người ta không quan tâm đến mình, rời bỏ mình, phủ nhận mình. Mình có thể buồn, có thể thất vọng, người ta có thể đánh mình đau nhưng tuyệt nhiên đừng làm mình KHỔ! Chỉ có chính mình mới có quyền làm mình KHỔ thôi!

nuôi con không tốn thuốc

Nguồn : singlemum group

%d bloggers like this: