Bảng giá 2017

Thông tin cơ bản sản phẩm Media @Medonthan

  • Fanpage : 78K thành viên , 90% nữ, 10% giới tính khác
  • Website: www.singlemum.vn   160K truy cập / trên tháng
  • Đối tượng : Phụ nữ trẻ
Bảng giá dịch vụ bài viết
Tên dịch vụ Thời gian ( Tuần) Giá (VND)
Đăng bài trên @Fanpage 1 tuần ( sticky) 500.000
Đăng bài trên website Mãi mãi 150.000
Bảng giá Gói  dịch vụ
Tên dịch vụ Thời gian ( 1 tháng ) Giá (VND)
Banner 300 x 250 px  trên mỗi bài viết

Banner 720 x 90 px trên homepage

Post 4 bài trên fanpage.

*Miễn trên mobile application

1 tháng 2.000.000
Đăng 1 bài trên website

Đăng bài và sticky 1 tháng fanpage

Đăng 3 bài còn lại fanpage

Banner bài viết 300 x 250 px ; 728×90 px, 300×250 ở chân trang

*Miễn trên mobile application

1 tháng 3.000.000