Bảng giá 2017

Thông tin cơ bản sản phẩm Media @Medonthan

 • Fanpage : 82.2K thành viên , 90% nữ, 10% giới tính khác
 • Website: www.singlemum.vn   300K truy cập / trên tháng
 • Ứng dụng cho thị trường phụ nữ chia sẻ, thời gian đọc tin 3-5 phút,
 • Đối tượng : Phụ nữ trẻ // có gia đình // đang và sắp sinh con

Hỉnh ảnh sản phẩm:

 • FANPAGE:

 Bài viết facebook

Website:

Trang chủ Leaderboard 1

Banner trang chủ
Banner trang chủ

Trang chủ Leaderboard 2

Chân trang

 

Trang chi tiết: Rectangle 1

Banner mỗi bài viết

————————-

Bảng giá dịch vụ bài viết
Tên dịch vụ Thời gian Giá (VND)
Đăng bài trên @Fanpage  1 lần 500.000
Pin bài @Fanpage  1 ngày 200.000
Cover @Fanpage  1 tuần 5.000.000
Đăng bài trên website Mãi mãi 500.000
BackLink 1 tháng ( chân trang//footer ) 300.000

Bảng giá Gói  dịch vụ

Tên dịch vụ

Thời gian (tháng )

Giá (VND)

V.I.P 1

 • Banner Rectangle px  trên mỗi bài viết ( chia sẻ 3) 
 • Post 4 bài trên fanpage.

Phù hợp với khách hàng muốn giới thiệu sản phẩm đồ dùng cho trẻ em, các Mẹ Bỉm, quảng cáo thương hiệu, các chính sách giảm giá. Nâng cao hiệu quả thương hiệu tới đúng người dùng.

*Miễn Phí  hỗ trợ đăng tin trên ứng dụng mobile iOS//Android  ( Mesharing+)

*Không bao gồm VAT

1 tháng 5.900.000
V.I.P 2

 • Đăng 1 bài trên website
 • Đăng bài và sticky 1 tuần
 • Đăng 3 bài còn lại fanpage
 • Banner bài viết Rectangle ;Leaderboard, RightBanner ở chân trang

Hỗ trợ tối đa chạy thương hiệu, PR sản phẩm mới, thu hút nhiều khách hàng hơn.

*Miễn Phí  hỗ trợ đăng tin trên ứng dụng mobile iOS//Android  ( Mesharing+)

*Không bao gồm VAT.

1 tháng 8.900.000